Tang Soo Do Sportvereniging

Bergen op Zoom

Wat is Tang Soo Do?

TANG SOO DO, letterlijk vertaald “de hand van TANG” (een chinese dynastie) een onbewapende methode van zelfverdediging, is in feite niet aan enig persoon en/of tijd gebonden.

Gezien de betekenis is het terug te voeren naar de allereerste mens, die zich te weer heeft moeten stellen tegen zijn aanvallers. Waar en wanneer dit gebeurde speelt geen rol. Dit kan zelfs kort na het begin van de mensheid hebben plaats gevonden.

Daar de sterke zijn kracht kon gebruiken, diende de zwakkere zich van andere mogelijkheden te bedienen en vaak op meer handiger en listiger wijze bleek dit te lukken.

Op een dag wanneer dit gebeurd kan zijn, weet en kan geen mens een antwoord geven. Toch blijkt dat, hoewel soms met een andere stijl of uitvoering, de diverse verschillende vormen heel veel overeenkomsten met elkaar hebben.

Huidige Tang Soo Do

Het huidige TANG SOO DO is een samengestelde stijl, bestaand uit 60% Soo Bahk Do,
30% Noord Chinese stijl en 10% Zuid Chinese stijl.
Van 1936 tot 1945 combineerde grootmeester  HWANG KEE  aldus het SOO BAHK DO en de TANG methode en ontwikkelde aldus hetgeen bekend zou worden als TANG SOO DO – Moo Duk Kwan (Instituut der Krijgskunde).

Sedert 30 juni 1960 is het TANG SOO DO geregistreerd bij het Koreaanse ministerie als de “Koreaanse traditionele gevechtskunst”. Register nr. 133.

Het TANG SOO DO is bedoeld als zelfverdedigingsmethode en dient aldus een effectieve vorm van zelfverdediging te zijn. Een wedstrijdvorm is het geenzins. In aangepaste vorm kan er wel een veilige wedstrijdvorm worden gebruikt. Dit dient dan wel een “non contact systeem “  te zijn. Iedere vorm waarbij bewust contact is toegestaan kan niet als “sport” worden aangeduid, daar deze het gevaar van lichte tot ernstige blessures toelaat.

Sport dient tot het welzijn van de mens! 

Wat is Tang Soo Do?

TANG SOO DO, letterlijk vertaald “de hand van TANG” (een chinese dynastie) een onbewapende methode van zelfverdediging, is in feite niet aan enig persoon en/of tijd gebonden.

Gezien de betekenis is het terug te voeren naar de allereerste mens, die zich te weer heeft moeten stellen tegen zijn aanvallers. Waar en wanneer dit gebeurde speelt geen rol. Dit kan zelfs kort na het begin van de mensheid hebben plaats gevonden.

Daar de sterke zijn kracht kon gebruiken, diende de zwakkere zich van andere mogelijkheden te bedienen en vaak op meer handiger en listiger wijze bleek dit te lukken.

Op een dag wanneer dit gebeurd kan zijn, weet en kan geen mens een antwoord geven. Toch blijkt dat, hoewel soms met een andere stijl of uitvoering, de diverse verschillende vormen heel veel overeenkomsten met elkaar hebben.

Huidige Tang Soo Do

Het huidige TANG SOO DO is een samengestelde stijl, bestaand uit 60% Soo Bahk Do,
30% Noord Chinese stijl en 10% Zuid Chinese stijl.
Van 1936 tot 1945 combineerde grootmeester  HWANG KEE  aldus het SOO BAHK DO en de TANG methode en ontwikkelde aldus hetgeen bekend zou worden als TANG SOO DO – Moo Duk Kwan (Instituut der Krijgskunde).

Sedert 30 juni 1960 is het TANG SOO DO geregistreerd bij het Koreaanse ministerie als de “Koreaanse traditionele gevechtskunst”. Register nr. 133.

Het TANG SOO DO is bedoeld als zelfverdedigingsmethode en dient aldus een effectieve vorm van zelfverdediging te zijn. Een wedstrijdvorm is het geenzins. In aangepaste vorm kan er wel een veilige wedstrijdvorm worden gebruikt. Dit dient dan wel een “non contact systeem “  te zijn. Iedere vorm waarbij bewust contact is toegestaan kan niet als “sport” worden aangeduid, daar deze het gevaar van lichte tot ernstige blessures toelaat.

Sport dient tot het welzijn van de mens!

COBRA TEAM

Klik op de foto's voor meer info

cobra team wedstrijd
cobra team 2019
cobra team 2019-2
cobra team strand
training5

TANG SOO DO EMBLEEM

Oorspronkelijk bevindt zich aan beiden zijden een groene lauwertak met elk 14 blaadjes. Deze stellen de 14 provincies van Korea voor en het bevorderen van vrede. De drie rode punten (zaden of bessen) in de lauwertakken aan iedere kant van het embleem, stellen de ‘drie duizend Li’ voor, de afstand gaande van noord naar zuid van het ‘Land van de rustige morgen’ en het succes. De zes rode punten in totaal duiden op de aarde en stellen de zes werelddelen voor. De vuist stelt ‘Tang Soo Do’ en rechtvaardigheid voor. 

Het karakter in het midden van de cirkel betekent ‘Moo Duk Kwan’. Moo Duk Kwan staat voor school der krijgskunsten. Het karakter links van de cirkel betekend ‘Tang’ en het karakter rechts  betekend ‘Soo’. De diep blauwe kleur van het embleem stellen de drie oceanen en de zwarte banden voor. In zijn geheel symboliseert het de spreiding van de Moo Duk Kwan over de 14 provincies van Korea en over de oceanen naar de 6 werelddelen op aarde. Het Moo Duk Kwan als internationale instelling, heeft het doel vrede en menselijkheid te bevorderen, zoals het embleem dit in de verschillende facetten symboliseert.

Oorspronkelijk bevindt zich aan beiden zijden een groene lauwertak met elk 14 blaadjes. Deze stellen de 14 provincies van Korea voor en het bevorderen van vrede. De drie rode punten (zaden of bessen) in de lauwertakken aan iedere kant van het embleem, stellen de ‘drie duizend Li’ voor, de afstand gaande van noord naar zuid van het ‘Land van de rustige morgen’ en het succes. De zes rode punten in totaal duiden op de aarde en stellen de zes werelddelen voor. De vuist stelt ‘Tang Soo Do’ en rechtvaardigheid voor. 

Het karakter in het midden van de cirkel betekent ‘Moo Duk Kwan’. Moo Duk Kwan staat voor school der krijgskunsten. Het karakter links van de cirkel betekend ‘Tang’ en het karakter rechts  betekend ‘Soo’. De diep blauwe kleur van het embleem stellen de drie oceanen en de zwarte banden voor. In zijn geheel symboliseert het de spreiding van de Moo Duk Kwan over de 14 provincies van Korea en over de oceanen naar de 6 werelddelen op aarde. Het Moo Duk Kwan als internationale instelling, heeft het doel vrede en menselijkheid te bevorderen, zoals het embleem dit in de verschillende facetten symboliseert.

Grootmeester Theo P. Salm

Graduatie Tang Soo Do: 9e Dan – Graduatie Hap Ki Do: 5e Dan

Grootmeester (Kwang Jang Nim)

Tang Soo Do, Hap Ki Do, Boksen, Judo, Taekwondo, Kwang Jang Nim Salm heeft het allemaal beoefend. Maar in 1966 gaf KJN Salm opleidingen die op de eerste plaats gericht waren op zelfverdediging, en niet op sport. Daarom heeft hij zich daarna gericht op gevechtskunsten Tang Soo Do en later ook op Hap Ki Do.

“Nadat Tang Soo Do was geïntroduceerd, was er ook veel vraag naar Hap Ki Do in Nederland, en daarom ben ik daar ook les in gaan geven. Zodoende gaf ik in ’83 fulltime les in zowel Tang Soo Do als Hap Ki Do.’’Volgens KJN Salm is Tang Soo Do en Hap Ki Do samen de mooiste combinatie die gegeven kan worden. “Bij Tang Soo Do houd je de tegenstander op een veilige afstand van je af, terwijl het bij Hap Ki Do om een korte afstand gaat waarbij je gebruik maakt van geraffineerde grepen. Beiden wekken zelfvertrouwen op bij de beoefenaar,” aldus de KJN. KJN Salm had al in 1966 een clubnaam genaamd Huk-Tti, wat inmiddels is uitgegroeid tot een begrip voor velen. De keuze van deze naam, die zwarte of donkere band betekent, is bewust genomen: “ Ieder vechtsysteem heeft een zwarte band als vooruitzicht.

Het is een streven wat veel met zich meebrengt zoals mentaliteit, doorzettingsvermogen en meer. Daarom vond ik dat een toepasselijke naam”, legt de KJN uit. Overigens zijn op de hele wereld twee andere sportscholen die zo heten. Eén in Australië en de andere in Denemarken die beiden eerst om toestemming hebben gevraagd. Op de vraag waar de KJN het meest trots op is zegt hij: “Het meest trots ben ik op mijn eigen plezier erin, en wat ik voor de mensen heb kunnen betekenen.

Ook het vertrouwen dat ik krijg van het merendeel van mijn leerlingen maken mij erg trots”.

1965 – eerste kennismaking met Taekwondo

1966 – Start trainingen zelfverdediging onder clubnaam Huk-Tti

1969 – eerste kennismaking met Hap Ki Do

1970 – Definitief gekozen voor sportschool naam: Huk-tti Moo Duk Kwan Center Nederland

1979 – Tang Soo Do in Nederland geïntroduceerd
2009 – Bevorderd tot 9de Dan tijdens het eerste Worldwide Tang Soo Do Family WK in Rotterdam.

 • Tijdens de trainingen, wedstrijden etc.dient beoefenaar een schone en verzorgde tobok te dragen, met een bij dragers graduatie behorende Tti (band) d.w.z.in de door Nationale Bond aangegeven kleuren.
 • De Tti dient op oorspronkelijke wijze te zijn geknoopt.
 • Op de tobok dienen zich geen andere kenteken/emblemen te bevinden, dan die op TANG SOO DO / Moo Duk Kwan duiden.
 • Het lichaam dient verzorgd te zijn, nagels van handen en voetenschoon en kort, zodat men elkaar hiermede niet kan verwonden.
 • Eventuele verwondingen dienen goed verzorgd en verbonden te zijn.
 • Geen sieraden, zoals ringen, armbanden en kettingen dragen tijdens de trainingen.
 • Snoep etc.is tijdens de lessen eveneens niet toegestaan te gebruiken.
 • Het betreden van de Dojang (trainingsruimte) met straatschoeisel is verboden.
 • De trainingen onderbreken of de Dojang verlaten, zonder hiervoor toestemming te hebben verkregen is niet toegestaan.
 • Men dient tijdig op de trainingen aanwezig te zijn en bij te laat komen zich correct te verontschuldigen.
 • Wanneer men niet oefent, bijvoorbeeld bij uitrusten of naar uitleg van de leraar te luisteren, zal men dit doen volgens de regels, d.w.z. op de voorgeschreven wijze in de kleermakerszit of anders staande, zonder ergens tegenaan te leunen.
 • Tijdens de oefeningen of gevechten mag niet worden gesproken in de Dojang, omdat men met de grootste mogelijke concentratie te werk kan gaan.
 • Cursisten die misbruik maken van het geleerde, zich schuldig maken aan wangedrag of ten goede naam en eer van het TANG SOO DO in opspraak brengen kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot de TANG SOO DO school /vereniging worden ontzegt..
 • De hoger geclassificeerde of gegradueerde leerlingen zullen de mindergevorderden in alle vriendelijkheid en tact behulpzaam zijn en de vooruitgang bevorderen.
 • Men dient alle instructies van de leraar stipt en aldus naar beste vermogen op te volgen.
Tang Soo Do
:Naam van de door ons beoefende gevechtsvorm (Letterlijk; weg van de hand van Tang, een Chinese dynastie)
Moo Duk Kwan
:Naam van de internationale organisatie (instituut der krijgskunde)
Soo Bahk Do
:Zeer oude naam van de gevechtskunst
Kwan Jang (Nim):Grootmeester
Sa Bum (Nim):Meester, instructeur (4e dan of hoger)
Kyo Sa (Nim):Leraar (1e t/m 3e dan)
Nim:Een term, respect uitdrukkend zoals bv. mijnheer op edelachtbare
Sun Beh:Oudere Tang Soo Do beoefenaar
Hu Beh:Jeugdige Tang Soo Do beoefenaar
Dan:Graad, vanaf zwarte (donker-blauwe) band
Kûp:Graad, gekleurde banden tot zwarte band
Ko dan Ja:Dan drager (4e dan of hoger)
You Dan Ja:Dan drager (1e t/m 3e dan)
You Kûp Ja:Kûp drager
  
Dojang:Trainingsruimte
To Bok:Trainingskleding
Tti:Band
   
Kuk Gi:Nationale vlag van Korea
Kwan Gi:Vlag van een Tang Soo Do school
   
Ki Cho:Basis
Pyung Ahn:Vrede en vertrouwen
Hyung:Vorm, patroon
Tae Ryun:Sparring
Ho Sin Sul:Zelfverdediging
   
Soo Ki:Handtechnieken
Jok Ki:Voettechnieken
Mahk Ki:Blokking, afweer
Kong Kyuk:Aanval
   
Cha Ki:Schop, trap
Ki Hap:Schreeuw
   
Kamsahamida:Dank u wel
   
Tellen
Tellen tot 10:Ha Na, Tul, Set, Net, Ta Sot, Yo Sot, Il Gop, Yo Dol, Ah Hope, Yohl
1ste tot 10e:Il, I, Sam, Sa, Oh, Yuk, Chil, Pal, Ku, Sip
   
Basisstanden (Ki Cho Ja Seh)
Chun Bi Ja Seh:gereedhouding stand
Chun Gul Ja Seh:voorwaarts leunende stand (lange stand)
Hu Gul Ja Seh:achterwaarts leunende stand
Ki Ma Ja Seh:paardezit stand (voeten wijzen naar voren)
Sa Ko Rip Ja Seh:zijwaartse stand (voeten wijzen diagonaal naar buiten)
Kyo Cha Rip Ja Seh:kruisbeen stand
Han Bal Seo Ki Ja Seh:kraanvogel stand
   
Posities
Ha Dan:Laag
Chun Dan:Midden
Sang Dan:Hoog
Ahp:Voor
Yup:Zij
Dwi:Achter
O Rin Jok:Rechts
Wen Jok:Links
 
Commando’s tijdens een training
Cha Ryot:Attentie
Kyung Rye:Groeten, buigen
Chun Bi:Gereed staan
Si Jak:Begin, start
Pa Ro:Terug in aanvangshouding
Shio:Rust
Tora:Draaien
Dwi Ro Tora:180 graden draaien
   
Handtechnieken (Soo Ki)
Chung Kwon:Vuiststoot (voorzijde)
Kap Kwon:Bovenzijde vuist (knokkelslag)
Kwon Do:Hamervuist (zijkant van de vuist)
Soo Do:Meshand
Yok Soo Do:Binnenzijde meshand
Kwan Soo:Speerhand
Chang Kwon:Handpalm
Pal Kûp:Elleboog
   
Voettechnieken (Jok Ki)
Ahp Cha Gi:Voorwaartse trap, met de bal van de voet
Yup Cha Gi:Zijwaartse trap
Bal Deung Cha Gi:Wreeftrap
Ahneso Pahku Ro Cha Gi:Circulaire binnen naar buitenwaartse trap
Pahkeso Ahnu Ro Cha Gi:Buiten naar binnenwaartse trap (kan gestrekt of gebogen)
Dwi Cha Gi:Achterwaartse trap
Tull Ryo Cha Gi:Voorwaartse naar binnen gerichte hoektrap, met de bal van de voet
Dwi Tull Ryo Cha Gi:Achterwaartse ingedraaide hieltrap (kan ook met de zijkant van de voet)
Mu Rup Cha Gi:Kniestoot
Pit Cha Gi:Diagonale binnen/buitenwaartse hoektrap met de bal van de voet
Yup Hu Ri Gi:Zijwaartse hoek/hieltrap
Ahp Podo Oll Ri Gi:Voorwaartse opzwaaiende trap met gestrekt been
Yup Podo Oll Ri Gi:Zijwaartse opzwaaiende trap met gestrekt been
Yup Podo Cha Gi:Zijwaartse trap
Ahp Mi Ro Cha Gi:Voorwaartse duwtrap
I Dan Cha Gi:Gesprongen trap (b.v. Dwi-, Ahp-, Yup I Dan Cha Gi etc.)
Pahl
:Arm
Jok:Voet (chinees)
Bahl
:Voet (koreaans)
Soo:

Hand (chinees)

ShonHand (koreaans)
Chu mok Vuist 
Mok Nek 
Hu Ri Middel / Taille 
Da Ri Been 
Pal Kup Elleboog 
Tuck Kin 
I Ma Voorhoofd 
Ko Whan Kruis 
Dan Jun Buik 
Myung Chi Solar Plexus 
In Chung Tussen lip en neus (bovenlip) 
Stijlvormen (Hyungs)

(1)

Ki Cho Hyung Il Bu:1e Basisvorm

(2) 

Ki Cho Hyung I Bu:2e Basisvorm
(3) Ki Cho Hyung Sam Bu:3e Basisvorm
    
(4) Pyung Ahn Cho Dan:1e Vrede en vertrouwen vorm
(5) Pyung Ahn I Dan:2e Vrede en vertrouwen vorm
(6) Pyung Ahn Sam Dan:3e Vrede en vertrouwen vorm
(7) Pyung Ahn Sa Dan:4e Vrede en vertrouwen vorm
(8) Pyung Ahn O Dan:5e Vrede en vertrouwen vorm
    
(9) Basahi  
(10) Naihanji Cho Dan  
(11) Jin Do  
(12) Naihanji I Dan  
(13) Sip Soo  
(14) Naihanji Sam Dan  
(15) Lo Hi  
(16) Kong Sang Keun  
(17) Wan Shu  
(18) Sei Shan Hyung  
(19)Ji On Hyung  
(20) O Sip Sa Bo Hyung  

Proefles & Lidmaatschap

Elke donderdag en zondag ben je van harte welkom voor een geheel gratis proefles. Indien gewenst kun je na de proefles gelijk lid worden.

Contact

Meester Umit Gonulalan
Tel: 0611 179 014
Email: info@tsdcobra.nl

Bergen op Zoom

Training en Bezoek
Straat: Populierlaan 11
Postcode: 4621 CH
Plaats: Bergen op Zoom 

Lestijden

Donderdag: 18.00-19.30 uur
Zondag voor jeugd: 13.00-14.30 uur
Zondag voor senioren: 14.30-16.00 uur